živé programy

Pre mužov, otcov, synov

„Ak nevieš, kto skutočne si,

ktokoľvek ti môže dať meno“

Michael Meade

zrkadlo muža

transformačný týždeň

Vytvorili sme jedinečné a transformačné modely podpory vzťahov medzi rodičmi a deťmi s cieľom poskytnúť schopnosti a zručnosti porozumieť svetu pubertiaka a vedieť, ako komunikovať, riešiť konflikty, uvidieť jeho dary a talenty a hlavne ho podporiť na jeho ceste k dospelosti.

Z dieťaťa chlapcom

prechodový rituál otcov a synov

Vytvorili sme jedinečné a transformačné modely podpory vzťahov medzi rodičmi a deťmi s cieľom poskytnúť schopnosti a zručnosti porozumieť svetu pubertiaka a

Z chlapca mladým mužom

prechodový rituál otcov a synov

Vytvorili sme jedinečné a transformačné modely podpory vzťahov medzi rodičmi a deťmi s cieľom poskytnúť schopnosti a zručnosti porozumieť svetu pubertiaka a

vision quest 

11-dňové nachádzanie životnej vízie

Vytvorili sme jedinečné a transformačné modely podpory vzťahov medzi rodičmi a deťmi s cieľom poskytnúť schopnosti a zručnosti porozumieť svetu pubertiaka a

povedali o nás

„Táto akcia otcov so synmi ma totálne prekvapila. Keď som si to premietal neskôr, tak som zistil, že to čo sme tam zažili spolu, ja a René a spolu s ďalšími chlapmi sa nedá porovnávať s ničím, čo som doteraz absolvoval. A ja mám za sebou veci, ku ktorým sa bežný smrteľník ani nepriblíži. Odvtedy sa snažím so synmi, s ich matkami jednať inak a premietam si veci odtiaľ do života. Strašne rýchlo sa ale v tomto zhone na to zabúda. Preto chcem ísť ďalej v týchto stretnutiach, aby som si to obnovoval a posúval sa ďalej“

JUDr. Jozef Krajča, Bratislava

„Len ťažko opísat moju vďacnosť pár vetami za prácu, ktorú celým svojim srdcom odovzdáva svetu tento Muž. Všetkým chlapom, mužom, otcom ako aj ženám a deťom veľmi odporúčam zažiť Jozefov prístup a inšpiráciu pomocou, ktorej som aj ja našiel vo svojom vnútri k sebe ale aj okoliu, ľuďom, životu, prírode lásku, úctu, pokoru“

Marián Striženec, Považská Bystrica

„Oceňujem Jozefov dar radikálne otvorenej komunikácie, ľuďom hovorí nie to čo chcú počuť, ale to čo POTREBUJÚ počuť. Zároveň vie rešpektuplne vytvoriť bezpečné prostredie. Kto čaká tradičný workshop, ten sa načaká.. Kto je ochotný otvoriť svoju myseľ a pustiť sa cez smiech a možno aj slzy, do kruto úprimnej sebareflexie, zaklopal na správne dvere“ 

Alexandra Budinská, Žilina

Prosím, mám záujem

o novinky z vašej dielne