Vaše data sú u nás v bezpečí aneb
Zásady ochrany osobných údajov

1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů
1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany osob Petra Hadače, IČO 72415673, se sídlem Bellova 361/10, Brno 23, Česká republika (dále jako “Petr Hadač”) a Jozefa Mihališina, bytem Hájske 253, okres Šaľa, Slovensko (dále jako „Jozef Mihališin“), Vám níže poskytují shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Petra Hadače a Jozefa Mihališina.

1.3 Petr Hadač potvrzuje, že plnil svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v České republice. Je registrován pod č. 00070153.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
2.1 Zpracováváme osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek, know-how, podle best practices z oblasti e-mailového marketingu, a sice v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně název organizace, adresa a telefon.
V případě, že projevíte zájem o naše novinky, informační produkty (e-book, webinář) nebo jinou bezplatnou službu, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt-in (dvojí potvrzení e-mailem).
Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě.
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, nebo do Vašeho vlastního odhlášení z odběru novinek. Souhlas můžete před uplynutím této lhůty prodloužit na dalších 5 let.

2.2 Dále zpracováváme osobní údaje poskytnuté našimi klienty při nákupu služeb a produktů. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresa sídla, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje klientů budu ze zákonné povinnosti zpracovávat po dobu deseti let od poskytnutí údajů v případě jednorázového nákupu, anebo po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a deset let ode dne jejího skončení.

2.3 V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek a užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách journeyofhero.eu, včetně Vašich objednávek placených i bezplatných produktů a služeb. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
3.1 Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, a právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

3.2 Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

4. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
4.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

(a) poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají s naší činností a provozem webových stránek a distribucí našich služeb a produktů k Vám, například rozesílací mailingové službě, zprostředkovatelům plateb, fakturačnímu systému, dopravcům, osobám pomáhajícím nám s účetnictvím, správou smluv apod.;

(b) jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy a z důvodu plnění zákonných povinností (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

4.2 Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. S pomocí našeho hlavního zpracovatele osobních údajů, firmy SmartSelling s.r.o., a dále firmy MailerLite Limited, jsme přijali a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

Pro zabezpečení serverů je využíván víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

4.3 Vaše osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, resp. v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika a Slovensko.
V případě přenosů mimo EHP, je zajištěna ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

4.3 Dovolujeme si Vás ujistit, že naši případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

5. Co jsou to cookies a jak je využíváme
5.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

5.2 Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abych mohl dále vylepšovat mé stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme s našimi partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google (služba Google Analytics). O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na této jejich stránce.